Transportinstallaties

VD Procestechniek B.V. levert pneumatische transportsystemen t.b.v. het transporteren van droge stoffen tot een max. capaciteit van ca. 15.000 kg per uur,  e.e.a. afhankelijk van de eigenschappen van het te transporteren product  en de transportlengte.

Het pneumatisch transport omvat lagedruksystemen  in zowel overdruk (blaas) als onderdruk (zuig) uitvoering.  D.m.v. een blower  wordt een relatief hoge transportsnelheid gecreëerd  met een relatieve lage beladingsgraad (kg product per kg transportlucht)

Bij een middeldruk transportsysteem (zendvaten) wordt d.m.v. een compressor een relatief lage transport-snelheid gecreëerd met een relatieve hoge beladingsgraad.

Het lagedruk transportsysteem is in aanschaf, procesbesturing en werking (energie) vaak voordeliger  dan de aanschaf van het middeldruk transportsysteem.

Bij het transporteren van zeer moeilijke producten, vette producten of producten welke tijdens het transport niet beschadigd mogen worden (instant producten) en waar een lage transportsnelheid gewenst is,  gaat men over op een middeldruk transportsysteem.

Back to top